Zoeken
  • ilse432

Veerkrachtsubsidie voor getroffen ondernemers door Brexit


Vanaf 1 februari 2021 is er een nieuwe subsidie : ‘Brexit veerkrachtsubsidie’. Deze subsidie is bedoeld voor Vlaamse kmo's die hun strategisch businessplan moeten herzien omwille van Brexit. Samen met Nederland en Frankrijk behoort Vlaanderen tot de meest getroffen gebieden binnen de Europese Unie. Voor de nieuwe subsidie is een budget voorzien van € 14 miljoen.


Indien u door Brexit uw strategische businessplannen moet herzien en u zich noodgedwongen moet heroriënteren naar nieuwe markten, producten en diensten, dan kan u subsidies aanvragen voor de financiering van uw eigen medewerkers, die u hier specifiek voor inzet, en voor het inhuren van een consultant. Deze consultant moet dan bijvoorbeeld nieuwe afzetmarkten zoeken of een diversificatiestrategie opzetten. De consultancy kan ook betrekking hebben op het herbekijken van de bedrijfsvoering door de bepalingen uit het EU-VK handels- en samenwerkingsakkoord, zoals de nieuwe Britse invoertarieven, oorsprongsregels en andere douaneformaliteiten, ….

Concreet financiert VLAIO de samenwerking tussen uw bedrijf (= een ondernemer die hinder ondervindt) en een externe private dienstverlener (= consultancybureau, kennisinstelling of studiebureau), die u bijstaat bij deze strategische heroriëntatie. VLAIO steunt hierbij de personeelskost bij de externe dienstverlener en eventueel ook bij uw bedrijf zelf, en dit telkens voor maximaal € 25.000. In totaal kan een kmo voor zijn project minimaal € 20.000 en maximaal € 50.000 Brexit veerkrachtsubsidie ontvangen, waarbij de steun 50% bedraagt van de totale projectbegroting.


Samen met u kijken wij of uw project voldoet aan de voorwaarden van de Brexit Veerkrachtsubsidie. Daarna werken wij het dossier uit en helpen met indienen. Na goedkeuring begeleiden we u verder tot dat u alle subsidies heeft ontvangen. Relise biedt de dienstverlenging aan op basis van ‘No Cure, No Pay’.

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven